Cenník prác a služieb našej spoločnosti

Cena nami ponúkaných prác a služieb sa nedá jednoznačne určiť pre každého zákazníka pretože ku každej objednávke pristupujeme individuálne. Cena sa dohodne pri osobnom stretnutí, kde si dopodrobna dohodneme jednotlivé body Vami navrhnutého projektu.