Elektroinštalačné práce našej spoločnosti


 

Silnoprúdové práce:

Rodinné domy,

Bytové domy,

Obchodné centrá,

Biznis centrá,

Priemyselné parky,

Rozvodne NN a VN,

Revízie,

Prípadný servis.

Slaboprúdové práce:

Zabezpečovacie systémy,

Kamerové systémy,

Požiarné systémy.

Bleskozvody: